Bild

Närvårdssamverkans digitala spridningskonferens 26 februari

2021-03-12

Den 26 februari anordnade Närvårdssamverkan en spridningskonferens om framtidens hälso- och sjukvård

Framtiden involverar ”ett nytt sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov”. Närhet kan i detta sammanhang inbegripa geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Den närmsta vården är den som patient/brukare kan ta hand om själv; egenvården.

Nära vård kan förutom ovanstående också handla om en ökad användning av tekniska lösningar som underlättar egenvård och/eller vård i hemmet. Exempelvis via mobiltelefon eller andra digitala lösningar. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

Karin Klingenstierna modererade dagen.

Program
09.00 Inledning av Maritha Bäck och Maria Jonsson
Bo Dahlbom talar om digitaliseringen och framtidens hälso- och sjukvård
Paus
Hans Van Den Brink, VGR talar om begreppet digitalisering och dess innehåll
Paus
Anna Nergårdh, Regeringskansliet talar om god och nära vård
11.45 Lunch
12.30 Gudrun Greim med flera informerar om egenmonitorering
Gruppdiskussioner inklusive fika
Paneldialog med fokus på Nära vård Sammanfattning av dagen
14.30 Dagen är slut

Se spridningskonferensen i efterhand
På denna länk Länk till annan webbplats. hittar du filmer från konferensens olika programpunkter.

Dela: