Bild

Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad

20211202

Nu lanseras Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad

Tillsammans med medlemskommunerna driver Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund projektet Fossilfri Boråsregion, vars syfte är att stötta medlemskommunerna att nå målet om fossiloberoende transporter innan 2030. I projektet är ett fokusområde att arbeta för en utökning av den publika laddinfrastrukturen.

Nu lanseras en Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Sjuhärad med tillhörande kartor som visar förslag på strategiska platser för publik laddinfrastruktur.

Vägledningen ska hjälpa kommunerna att ta fram riktlinjer och göra ställningstaganden kring placering av publika laddstationer samt ge kommunerna ett stöd kring olika parters roller och ansvar. Vägledningen kan användas i utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnad, näringsliv, besöksnäring och hållbarhet. Kartorna kan även vara ett underlag för kommunernas översikts- och detaljplanarbete samt delregionala utvecklingsarbeten.

Platserna är framtagna i dialog med tjänstepersoner i kommunerna. I dialogerna har man utgått från att platsen är välbesökt, där besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider.

Vägledningen riktar in sig på publik laddning, men anger inte vem som ska etablera laddstationen eller bedömning av elnätets kapacitet.

Vägledning för laddinfrastruktur - Publik laddning i Sjuhärad Pdf, 1.7 MB.

Förslag på strategiska platser i Sjuhärad för publik laddning Pdf, 23 MB.


Vid eventuella frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Ulf Olsson (S) ordförande Direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Bengt Hilmersson (C) 1e vice ordförande Direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Stefan Carlsson (S) 2e vice ordförande Direktionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Annette Carlson (M) Ordförande Beredning Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7


Projektet Fossilfri Boråsregion

Fossilfri Boråsregion är ett projekt som drivs av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Syftet med projektet är att bidra till fossilfrihet inom transportsektorn, men också att skapa förutsättningar för affärsutveckling och positionering inom fossilfrihet i Boråsregionen. Fossilfri Boråsregion är ett fördjupningsprojekt inom det miljöstrategiska arbetet på Boråsregionen och ska pågå 2020 - 2022. Projektet finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Kontaktperson: Sandra Johansson, Regionutvecklare, sandra.johansson@borasregionen.se

Information: Fossilfri Boråsregion - Boråsregionen (borasregionen.se) Länk till annan webbplats.


Dela: