Bild

Tillsammans mot en fossilfri transportsektor och trygg energiförsörjning

6 december 08.30 - 13:00

Den 6 december samlas vi för att gemensamt göra en tillbakablick på allt som åstadkommits men framförallt lägga fokus på vägen framåt!

Fossilfri Boråsregion startade år 2020 med fokus på att tillsammans ställa om tillfossilfrihet inom transportsektorn med fokus på elektrifiering, biogas och vätgas. Genomåren har projektet arbetat nära kommunerna i Sjuhärad, Fyrbodals kommunalförbund ocholika samverkanspartner.

Nu går vi in i nästa fas och fokus läggs på att bidra till fossilfria transporter och en tryggenergiförsörjning i Sjuhärad.

Program:

8:30- Kaffe/te och smörgårds

9:00 Välkommen – Moderator Karin Stenlund

Tillbakablick i Fossilfri Boråsregion – Sandra Johansson, Regionutvecklare Boråsregionen berättar om projektet

Från fossilt till fossilfri elektrifiering – vad är möjligheterna? - Filip Johnsson Professor i energisystem vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola.

Energiläget i Västra Götaland – Fredrik Dolff Regionutvecklare Energi VGR

Transport – nuläge och framtid! - Michael Koucky, VD Mobilitet Kouckys & Partners

Paus med fika

Storskalig solel – möjligheter och begränsningar - Linn Andersson Strannegård – Energikontoret projektledare

Regeringen har nyligen utökat stödet för en övergång till fossilfria arbetsmaskiner inom offentliga och privata verksamheter – vilka alternativ finns det i nuläget? - Christoffer Widegren - Logistik expert

Energigemenskaper - Monica Axell PhD, RISE

Nuläge och framåt – ökat vägnät för HCT 34,5 långa fordon - Gunilla Hell Bellman Näringslivsutvecklare Borås stad

13:00 - Slut

När och Var
Datum: 6 december 2023
Tid: Kl 08.30 -13.00 ink lunch
Var: Navet Science Center Skaraborgsvägen 1a, Borås

Vem
Dagen riktar sig till politiker, samhällsutvecklare, miljöstrateger, fordonsansvariga,näringslivsutvecklare, energi- och klimatutvecklare, samhällsplanerare, upphandlare,energibolag, förtroendevalda m.fl inom Sjuhärad.

Varmt välkomna att ta del av inspiration och kunskap!
Sandra Johansson, Joel Böhm & Johanna Dalqvist
Kontakt: sandra.johansson@borasregionen.se

 

 

Dela: