Bild

Seminarieserie kring förnyelsebar el
och nätkapacitet!

2021-06-22

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda. Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Det försöker projektet SMART FÖRNYBART svara på genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer.

Inom projektet ordnas tre frukostseminarier som tillsammans beskriver huvuddragen i den utveckling som behöver ske under kommande år. Tillsammans med fem fristående kunskapsunderlag utgör de en plattform för att sprida fakta och inspiration om hur förnybar el från sol och vind kan integreras smart i elsystemet. Frukostseminarierna och kunskapsunderlagen kommer att följas av regionala dialoger som samlar branschen och olika regionala aktörer i frågan.

Läs mer och kom till anmälan, klicka här. Länk till annan webbplats.

Dela: