Bild

Dags för årets första MiniFOKUS med tema Sjuhärad - starkare tillsammans. Hur kan vi öka vår attraktionskraft?

2024-01-08

Den 26 januari 09.00 - 09.50 är det dags för årets första MiniFOKUS med tema Sjuhärad - starkare tillsammans. Hur vi öka vår attraktionskraft?

Förmågan att attrahera människor och företag till vårt område är i hög grad sammankopplad med förutsättningarna för långsiktig utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant. Genom att stärka delregionens attraktions- och konkurrenskraft bidrar vi till att Sjuhärad är ett bra område att bo och verka i.

Program 09.00 - 09.50

  • Presentation av Sjuhärad Res inåt bli ett med kultur och natur i Sjuhärad
    Besöksnäringsansvariga från Sjuhärad presenterar konceptet Länk till annan webbplats. som tagits fram utifrån den delregionala besöksnäringsstrategin.
  • Samtal om platsens betydelse för attraktionskraften och för arbetsgivarnas kompetensförsörjning
    Deltar gör besöksnäringsansvariga från Sjuhärad, Tillväxt Tranemo och Boråsregionen.

Vill du vara med?

Registrera dig via denna länk Länk till annan webbplats. så får du in webbinariet som en händelse i din kalender. Sprid gärna länken till personer i din organisation och ditt nätverk du tror skulle vara intresserade!

Vad är MiniFOKUS?

Syftet med MiniFOKUS är att skapa tvärsektoriella samtal över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt sprida insikter och kunskap​.

MiniFOKUS återkommer regelbundet med nya ämnen och riktar sig till politiker, tjänstepersoner, företag, samarbetspartners och andra aktörer som bidrar till vår regionala utveckling

Har du frågor om MiniFOKUS eller idéer på kommande arrangemang, kontakta samordnare Ellen Lageholm