Bild

12 miljoner kronor delregionala tillväxtmedel fördelade

2019-11-20

Årets fördelning av tillväxtmedel från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är klar

Utgångspunkten för tilldelningen av tillväxtmedlen är att de ska bidra till Sjuhärads utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna utifrån strategi VG2020. Insatserna ska göras i samverkan; genom samarbete möjliggörs större tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma. Medlen ska stödja nya satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att tillväxtmedlen ska åstadkomma effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad är därför vägledande.

I bifogat pressmeddelande finns de projekt som beviljats medel.

Länk till pressmeddelandet som pdf >> Pdf, 271 kB.

Länk till artikel i BT >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs artikeln i BT som pdf >> Pdf, 2.8 MB.

Dela: