Bild

Certifieringsbesök gällande VO-Collegesamverkan i BoBo-området

2019-03-29

Den 3 april har parterna i Bollebygd/Borås (BoBo-området) upprättat ett dagsprogram för att ta emot besök av certifierare från Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Certifierarna Lena Hansson och Ulrika Sjövall kommer att besöka Almåsgymnasiet, vuxenutbildningen och socialtjänstens verksamheter. Diskussioner ska föras med ledningsansvariga, lärare, elever/studerande, handledare, fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen.

Samtalen ska fokusera på innehållet i den lokala ansökan som BoBo-området tidigare sänt in till VO-Collegekansliet. Då certifierarna avslutat sitt dagsprogram ska de ta ställning till om ansökan och innehållet i samtalen visar på en sann vilja att samverka inom ramen för ett lokalt VO-College för att öka intresset hos unga och vuxna att utbilda sig och arbeta inom vård- och omsorgsverksamheter.

När certifierarna tagit sitt beslut får BoBo-området en VO-Collegecertifiering och kan då sätta igång med det som angetts i ansökan – ambassadörsutbildningar, valideringsinsatser, gemensamma handledarutbildningar, införande av praktiksamordningsverktyget Praktikplatsen.se.

Dela: