Bild

Ny utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 antagen!

2021-06-14

Den 4 juni antog Direktionen Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030.

Det innebär att vi nu har en ny delregional utvecklingsstrategi att leda oss i det regionala utvecklingsarbetet fram till 2030. Strategin vänder sig till alla parter som arbetar för regional utveckling och ska fungera som vägledning och inspiration för kommunerna och andra aktörer. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar inom det regionala utvecklingsarbetet och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel.

Strategin har tagits fram i nära och bred dialog med de åtta medlemskommunerna genom dialogmöten med de kommunala nätverken, kommunledningar, kommunal referensgrupp, kommunchefsnätverket och i några politiska kommunstyrelser. Dialog och samtal har även förts med externa aktörer och samarbetspartners.

Utvecklingsstrategin består av fem fokusområden;

  • En innovativ och konkurrenskraftig delregion
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • En socialt hållbar delregion
  • En cirkulär och hållbar framtid
  • Hållbar samhällsplanering

Fokusområdena är utvalda utifrån identifierade behov och fokuserar på de områden där vi ser att samarbete bidrar till något större än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins (Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 Länk till annan webbplats.) långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp kopplingen till Agenda2030 och vilka globala hållbarhetsmål som fokusområdena bidrar till att uppfylla. Med stöd av strategin och dess prioriteringar kan kommuner och kommunalförbund, tillsammans med organisationer, näringsliv och högskolan, initiera olika satsningar för att stimulera utveckling.

Här kan du läsa Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 Pdf, 3.4 MB. i sin helhet.

Dela: