Boråsregionen

Direktion och beredningar

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund leds av en Direktion, där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. I Direktionen ingår också representanter från partier i förbundsområdet eller enskild kommun som uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.

Kommunalförbundet har två beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. Beredningsgrupperna arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde.

I kommunalförbundet finns också en politisk styrgrupp för Navet och ett delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Kommunalförbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt ägarrepresentanter till delägda bolag.

Deltagare

Presidium

Ulf Olsson (S) ordförande
Bengt Hilmersson (C) 1e vice ordförande
Vakant 2e vice ordförande
Annette Carlsson (M) adjungerad

Direktionens ledamöter

Bollebygd
Michael Plogell (FR) ledamot
Lars-Erik Olsson (S) ersättare

Borås
Ulf Olsson (S) ledamot
Annette Carlson (M) ledamot
Kerstin Hermansson (C) ersättare
Niklas Arvidsson (KD) ersättare

Herrljunga
Gunnar Andersson (M) ledamot
Mats Palm (S) ersättare

Mark
Ulf Dahlberg (S) ledamot
Tomas Johansson (M) ersättare

Svenljunga
Patrik Harrysson (S) ledamot
Johan Björkman (M) ersättare

Tranemo
Driton Bilalli (S) ledamot
Lennart Haglund (C) ersättare

Ulricehamn
Roland Karlsson (C) ledamot
Wiktor Öberg (M) ersättare

Vårgårda
Bengt Hilmersson (C) ledamot
Tony Willner (S) ersättare

Varberg
Lena Språng (C) adjungerad ledamot
Jeanette Qvist (S) adjungerad ersättare

Adjungerade ledamöter
Ingemar Basth (MP) Ulricehamn
Jan-Olof Sundh (V) Ulricehamn
Crister Spets (SD) Borås
Mikael Levander (NU) Ulricehamn
Thomas Carlsson (LPO) Svenljunga
Anna Svalander (L) Borås

Beredning Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7

Annette Carlson (M) ordförande - Borås
Tony Willner (S) vice ordförande - Vårgårda
Michael Plogell (FR) - Bollebygd
Kerstin Hermansson (C) - Borås
Gunnar Andersson (M) - Herrljunga
Vakant - Mark
Patrik Harrysson (S) - Svenljunga
Driton Bilalli (S) - Tranemo
Roland Karlsson (C) - Ulricehamn
Lena Språng (C), adjungerad - Varberg
Jan-Olof Sundh (V), adjungerad
Thomas Carlsson (LPO), adjungerad

Beredning Välfärd och Kompetens

Bengt Hilmersson (C) ordförande - Vårgårda
Mats Palm (S) vice ordförande - Herrljunga 
Lars-Erik Olsson (S) - Bollebygd
Niklas Arvidsson (KD) - Borås
Tomas Johansson (M) - Mark
Johan Björkman (M) - Svenljunga
Lennart Haglund (C) - Tranemo
Wiktor Öberg (M) - Ulricehamn
Anna Svalander (L), adjungerad
Mikael Levander (NU), adjungerad
Crister Spets (SD), adjungerad
Ingemar Basth (MP), adjungerad

Styrgrupp Navet science center

Tomas Johansson (M) ordförande - Mark
Patrik Harrysson (S) vice ordförande - Svenljunga
Anna Svalander (L) - Borås
Lennart Haglund (C) - Tranemo

Valberedning

Mats Palm (S) ordförande
Ulrik Nilsson (M) vice ordförande
Anne-Marie Ekström (L)
Per-Olof Hermansson (KD)
Lennart Andreasson (V)
Bo Lennart Bäcklund (MP)
Crister Persson (C)
Jarl Bill (LPO)
Björn Qvarnström (SD)
Dario Mihajlovic (NU)
Stefan Edvardsson (FR)