Bild

Inspirationsdag Regional avfallsplan

22 januari kl 9-15.30

Do-tank Center, Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås

Syftet med dagen är att samtliga kommuner och externa intressenter träffas och inspireras kring framtagandet av ny regional avfallsplan samt påbörjar arbetet i de olika fokusgrupperna.

Kontaktperson: Johanna Björkmalm, Boråsregionen

Dela: