Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Nio kommuner, 280 000 invånare. Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,  Varberg och  Vårgårda.

Det är de nio kommuner som valt att samarbeta genom Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund för att göra vårt område än bättre att leva, bo och arbeta i.

 


Kommunalförbundet tillvaratar kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande samarbeten. Vi arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveckling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning samt social välfärd och hälsa.

 

Förbundet har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. Vi ska skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, innovation och nytänkande. Allt vi gör har som mål att stärka Sjuhärad som ett bra område att bo, arbeta och leva i.

 


För karta och vägbeskrivning klicka här.
 

Västkom söker medarbetare till arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö
VästKom söker flera medarbetare för längre och kortare uppdrag som kan hjälpa till i arbetet med ...
VästKom söker Direktör
VästKom är en ideell förening med de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som me...
Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden
Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för fjärde året ett pris för att ...
Utlysning tillväxtmedel 2019
Direktionen för Boråsregionen beslutade 26 oktober att använda samma principer för tilldelning av...
Kreativa krafter i Sjuhärad
Det finns massor av kreativitet och kulturell kunskap i Sjuhärad. Vi vill synliggöra denna kraft ...

 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se