/ Hem / Projekt

Projekt

Boråsregionen stödjer ett stort antal projekt med delregionala tillväxtmedel i samarbete med Västra Götalandsregionen. Därutöver bedriver förbundet kontinuerligt egna projekt inom ramen för uppdraget från medlemskommunerna. Boråsregionen utlyser årligen medel för tillväxtprojekt. Från och med 2019 kommer en ny modell för fördelning av tillväxtmedel att tillämpas.
 


sidan uppdaterad 2018-08-06
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se