Boråsregionen

Regional avfallsplan

Boråsregionen samverkar kring en gemensam avfallsplan

Avfallsförebyggande och avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och det är något som både berör och engagerar dess invånare. Hur ska vi arbeta för att bibehålla en hållbar avfallshantering? Hur kan vi skapa en infrastruktur som stödjer cirkulär ekonomi och en region med en mer effektiv användning av resurser?

Boråsregionen samordnade de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i arbetet med att ta fram en regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att få ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfalls­förebyggande och avfallshantering i regionen.

Arbetet påbörjades hösten 2019 och den gemensamm avfallsplanen beslutades i förbundets Direktion i september 2021 och därefter i respektive kommun. Under våren 2022 inleds arbetet med att implementera planen i samtliga åtta kommuner.

Sandra Johansson, sandra.johansson@borasregionen.se


Vår gemensamma plan


Projektgruppen