Boråsregionen

Temp

Inspirationsdag
Regional Avfallsplan

Startskottet med den nya regionala avfallsplanen har gått!

Den 22/1 startades processen med att ta fram en ny regional avfallsplan. Cirka 60 tjänstepersoner deltog från olika delar av
Boråsregionens medlemskommuner*.

-Syftet med dagen är att samtliga kommuner och externa intressenter träffas och inspireras kring framtagandet av ny regional avfallsplan samt påbörjar arbetet i de olika fokusgrupperna, berättar projektledaren Johanna Björkmalm från Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund.

Tjänstepersonerna representerade inte bara sin kommun utan också sin profession. Projektledaren Johanna Björkmalm berättar att det är viktigt att så många som möjligt ska få möjligheten att ge en bild av hur just deras förvaltning, skola eller äldreboende arbetar med avfallsfrågor. Detta då avfallsplanen inte är ett styrdokument enbart för avfallsenheten utan för hela kommunen.

Dagen började med att deltagarna fick inspiration från Hanna Hellström på Göteborgsregionens kommunalförbund om hur de har arbetat med att ta fram sin gemensamma avfallsplan. Evalena Blomqvist på RISE berättade om vikten av resurseffektivitet och att framtiden kräver en hållbar materialanvändning.

Förmiddagen bjöd även på lokala exempel från bland annat Science Park Borås, Borås Rent och Snyggt, Hållbar landsbygd Sjuhärad och Vårgårda kommun kring hur man kan förebygga eller återvinna avfall. Frågorna blev många efter att Vårgårdas miljöstrateg Fredrik Bergman berättade om deras arbete med att skapa ett cirkulärt möbelflöde i kommunen.

Under eftermiddagen delades deltagarna in i fem arbetsgrupper med fokus på avfallshantering i samhällsplanering, förebyggande, återanvändning, återvinning och nedskräpning. I grupperna fick deltagarna sätta tänderna i hur kommunerna kan arbeta i frågorna.

Efter dagens slut summerar Johanna Björkmalm:
- Dagen resulterade i många värdefulla möten, diskussioner och ögonöppnare kring avfallsfrågan och skapade en bra grund att stå på inför kommande arbete i fokusgrupperna nu under våren.

Vad blir nästa steg i processen?
- Nästa steg är att träffas igen i fokusgrupperna för att tillsammans arbeta fram mål och åtgärder inom respektive område Avfall i samhällsplanering, Förebyggande, Återanvändning, Återvinning och Nedskräpning, säger Johanna Björkmalm

*Boråsregionens Sjuhäradskommunalförbunds medlemskommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Varberg och Vårgårda. I arbetet med avfallsplanen ingår alla kommuner förutom Varberg.

____________________________________________________________________

Dagens talare:

Vad är en avfallsplan och varför behöver vi en?
Johanna Björkmalm, projektledare Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Hur har man jobbat i andra regioner?
Hanna Hellström, regionutvecklare Göteborgsregionen

Framtiden kräver hållbar materialanvändning
Evalena Blomqvist, forskare RISE och programchef Mistra Closing the Loop

Re:textile - så kan modebranschen bli avfallsförebyggande
Adrian Zethraeus, projektledare Science Park

Cirkulära möbelflöden
Fredrik Bergman, miljöstrateg Vårgårda kommun

Delningsekonomi i ett landsbygdsperspektiv
Mia Magnusson, projektledare Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Tvärfunktionellt arbete med nedskräpningsfrågan
Emma Fredh, utvecklingsledare Borås rent och snyggt

Bilder från inspirationsdagen