Boråsregionen

Folkbildning och civilsamhälle

Samverkan med folkbildning och civilsamhälle är ett prioriterat område för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Studieförbunden är en möjliggörare som skapar förutsättningar och mötesplatser med ett lokalt engagemang i civilsamhället. Folkbildningen skapar förutsättningar för invånarna att ta del av det livslånga lärandet. Inom ramen för folkbildning är varje individs kunskap värdefull och skapar förutsättningar för gemensamt lärande, gemenskap och sammanhang. Civilsamhället i Boråsregionen är en resurs för ett aktivt och brett kulturutbud.