Boråsregionen

Bibliotek och läsfrämjande

Biblioteken vill verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamheten är lagstadgad på både regional och kommunal nivå.


Biblioteken är en förutsättning för samhällsutveckling och navet där människor möts och lösningar hittas. Biblioteken i Sjuhärad arbetar horisontellt med alla delar av samhället, värnar demokratin och utmanar egna gränser. Biblioteket ska vara ett tryggt rum, där alla får plats.

Biblioteken i Sjuhärad vill öppna dörrar till andra världar och göra den värld vi lever i mer förståelig. Biblioteken vill stärka individers självkänsla och ge möjlighet till delaktighet i samhället.


Genom ett vidgat deltagande vill biblioteken ta tillvara individers kreativitet och skaparlust, tillsammans med användarna skapas innehållet på biblioteken.
Biblioteken i Sjuhärad utvecklas i ett nära samarbete för att nå så många som möjligt och för att erbjuda bästa möjliga service. Biblioteken i Sjuhärad vill samverka kring bibliotekskatalog, fortbildning, program och projekt.
Läsfrämjande är ett av bibliotekens huvuduppdrag, läsförståelse är ett fundament för det demokratiska samhället.