Boråsregionen

eKontor

eKontoret erbjuder medlemskommunerna stöd inom digitaliseringsområdet. Stödet består av olika delar där eKontoret t.ex.

  • erbjuder olika tjänster där eSamordnare kan vara behjälplig och delaktig i verksamhetsutvecklingsprojekt, hålla utbildningar inom området och driva workshops.
  • kan vara en samtalspart kring "best practice" för att säkerställa bra lösningar.
  • driver kommungemensamma aktiviteter kopplat till olika aktuella frågor.
  • tillhandahåller mötesplatser för nätverk, samverkan och erfarenhetsutbyte.
  • fungerar som informationskanal utifrån vad som händer både i regionen och nationellt.

Kopplat till arbetet finns eLedningsrådet som består av delar av förbundsledningen, kommunchefer, IT-strateger samt eSamordnare. eLedningsrådet bereder och rapporterar till förbundets kommunchefsgrupp. Gruppen ger även förslag på delregionala insatser inom området och tilldelar arbetsuppgifter till de delregionala nätverk som finns i områdena eSamhälle och eHälsa.

Digitaliseringsarbetet samordnas också till viss del med övriga kommuner i Västra Götaland genom den samverkansstruktur som erbjuds inom ramen för VästKomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En handlingsplanPDF beskriver de prioriterade områdena för eKontorets arbete

  • eArkiv
  • Informationssäkerhet
  • Digital kompetens
  • Digitala verktyg
  • eHälsa