bild

Delregional utvecklingsstrategi 2021 - 2030

Med avstamp i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 har Boråsregionen beslutat att ta fram en ny delregional utvecklingsstrategi för programperioden 2021 – 2030. Den delregionala utvecklingsstrategin kommer att ersätta Boråsregionens Tillväxt och utvecklingsstrategi 2014 – 2020. Den delregionala utvecklingsstrategin ska lyfta fram prioriteringar särskilt viktiga för delregionen och arbetet ska samordnas med arbetet att ta fram förbundets framtidsbild.

Hur arbetar Boråsregionen med framtagandet?
För att landa i vilka prioriteringar som den delregionala utvecklingsstrategin ska innehålla kommer regionutvecklare från Boråsregionen att vara ute i Boråsregionens nätverk för att hålla workshops och samtal om vad den delregionala strategin ska innehålla. Kommunalförbundet har även skapat en intern arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner samt en referensgrupp med kommunala tjänstepersoner.

En kick-off i arbetet med den delregionala strategin var FOKUS Boråsregionen den 5 november - en dag för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling. Läs mer >>

Politisk process
Den 17 mars kommer beredningen för regional hållbar utveckling och beredningen för välfärd och kompetens att få ta del av ett första utkast av strategin. Målsättning är att en ny delregional utvecklingsstrategi kommer att beslutas på Direktionens sammanträde 4 juni 2021.

Har du frågor eller funderingar om den delregionala utvecklingsstrategin?
Har du frågor kontakta Ellen Lageholm eller info@borasregionen.se