Boråsregionen

Temp

En dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling.

TID: Torsdag 5 november 2020 kl 9.30-15.30.

PLATS: Digitalt

Målgruppen för dagen är politiker, tjänstemän, näringsliv och andra aktörer som är delaktiga i vår regionala utveckling.

PROGRAM

9.30 Inledning

Regional Utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen - remissvar och utmaningar
Helena L Nilsson - VGR, Magnus Haggren - Boråsregionen, Erik Bresky - Science Park Borås m fl medverkar

Vad ser vi i omvärlden och framåt?

Bi Puranen, Institutet för framtidsstudier

Lunch

Samverkan – vad är samverkan för oss i vår region?

Sven-Martin Åkesson – vad är egentligen samverkan och hur kan vi se på det?

Samtal i grupper inför det fortsatta utvecklingsarbetet

  • Vad är viktigt i vårt samarbete? Vad ska vi prioritera?
  • Vad kan du i din verksamhet göra för att vi gemensamt ska nå målen och en hållbar regional utveckling?

Resultaten av dessa samtal ska resultera i förslag som kan ligga till grund för BRUS:en och ev handlingsplan.

Sammanfattning och avslutning

15.30 Tack för idag

Moderator: Åsa Lindell

Välkommen!

ANMÄLAN: senast 2 november 2020 via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INBJUDAN som pdf >>PDF  •