Boråsregionen

Aktuellt

(X) sites - Sjuhäradsrundan 2019

Projektägare: Konstnärscentrum Väst
Beviljades medel: 2019-02-22
Beviljat stöd: 280 000 kr
Projektperiod: 2019-03-01-2019-12-31
Kontaktperson: Mats Nordlund & Konstnärscentrum Väst

Beskrivning
Med (X) sites skapas ett flerårigt projekt med återkommande utställningar av temporär platsspecifik konst (land art) i landskapsrummen efter Sjuhäradsrundan. (X)Sites Sjuhäradsrundan genomförs för andra året 2018. Internationella, svenska och regionala konstnärer möter landskapen efter Sjuhäradsrundan genom att gestalta platser konstnärligt. (X) Sites betonar undersökandet, gestaltandet och kommunikation genom hela projektet. Det görs genom att skapa intresse och nyfikenhet för den platsspecifika konsten och därigenom också på Sjuhäradsrundans landskap och livsmiljöer i allmänhet. En rad möten äger rum. Möten sker mellan konstnärer, mellan konstnärer och platser i landskapen, mellan konst/konstnär och publik och besökare.

Målstyrning
Projektet (X) sites stämmer överens med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland och lever upp till målet i den delregionala kulturplanen att Sjuhärad fungerar och upplevs som ett kreativt kluster för kultur. Det uppfyller även målbilden Skulpturregionen Sjuhärad där Boråsregionen profilerar sig som en uppmärksammad mötesplats och arena för skulptur och offentlig konst.

Sjuhäradsperspektiv
Kommunal samverkan sker med Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn samt med Västarvet Västra Götalandsregionen.

www.landart.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster