Boråsregionen

Aktuellt

Miljöbron

Projektägare: Miljöbron ideell förening
Beviljades medel: 2019-02-22
Beviljat belopp: 200 000 kr 2019
Projektperiod: 2019-03-01-2019-12-31
Kontaktperson: Olivia Sandström

Beskrivning
Miljöbrons syfte är att bidra till en hållbar utveckling samt att öka samverkan mellan näringsliv och högskolorna i Västra Götaland. Miljöbron fungerar som en länk mellan företag och studenter genom att förmedla konkreta projekt där utgångspunkten är företagens behov. Genom projekten, som koordineras av Miljöbron, kommer företag och studenter få ny kompetens och nya erfarenheter. Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är miljö och hållbar utveckling.

Målstyrning
Miljöbrons verksamhet ligger inom målområdet En region där vi tar globalt ansvar med målområdena att göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling.

Sjuhäradsperspektiv
Miljöbron har placerat en person i Sjuhärad som arbetar med att tillgodose delregionens behov. Samverkan sker idag med AB Bostäder i Borås, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås och ett antal andra aktörer. Ett nära samarbete sker med IUC Sjuhärad, Inkubatorn i Borås, Drivhuset, Coompanion och Connect Väst. Miljöbron planerar att samverka med alla kommuner genom ett samarbete med kommunernas näringslivsenheter och andra näringslivsorganisationer.

www.miljobron.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster