Boråsregionen

Aktuellt

Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Projektägare: Borås stad/Miljöförvaltning
Beviljades medel: 2019-02-22
Beviljat stöd: 800 000 kr
Projektperiod: 2017-03-01-2020-05-31
Kontaktperson: Mia Magnusson

Beskrivning
Hållbar Landsbygd Sjuhärad vill synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamhet på landsbygden. Syftet med projektet är att hitta arenor för erfarenhetsutbyte samt verktyg och metoder för att utveckla en mer hållbar landsbygd. Genom projektet vill man skapa en bild av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på landsbygden i Sjuhärad.

SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut har bedrivit ett projekt kallat "Hållbara livsstilar" där man arbetat fram ett livsstilshjul med verktyg och metoder för ett hållbarare liv anpassat för stadsmiljöer. I detta projekt ska man utveckla verktyg och metoder för en hållbar livsstil anpassad för landsbygden i Sjuhärad. En hållbar livsstil syftar till en förändring mot hållbar samhällsutveckling, miljömässig, social och ekonomisk. Projektet ska utmynna i ett antal verktyg, arenor, ambassadörer och kommunikationskanaler samt nya och internationella projekt för en hållbar landsbygd där Sjuhärad är föregångare.

Målstyrning
Projektet lever upp till målet att göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land inom målområdet En region där vi tar globalt ansvar där miljöinsatserna bidrar till att skapa en hållbar framtid i Sjuhärad.

Sjuhäradsperspektiv
De kommuner som medverkar i projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad är Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda och Borås. Övriga samverkanspartners är Ulricehamns Energi AB, Leader Sjuhärad, Borås Energi och Miljö och Navet Science Center.