Boråsregionen

Hållbar Landsbygd Sjuhärad

Projektägare: Borås stad/Miljöförvaltning
Beviljades medel: 2019-02-22
Beviljat stöd: 800 000 kr
Projektperiod: 2017-03-01-2020-11-30
Kontaktperson: Mia Magnusson

Beskrivning
Hållbar Landsbygd Sjuhärad är ett treårigt samverkansprojekt där vi vill synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden.

Vi vill bredda bilden av hållbara livsstilar även utanför staden, kartlägga och synliggöra vad som redan händer inom hållbara livsstilar och verksamheter på Sjuhärads landsbygd och få fler saker att hända!

Tre olika områden inom hållbarhet kommer att uppmärksammas från våren 2017 och tre år framåt. REKO-ringar är först ut som är ett bra koncept på hur man kan sälja lokal mat via digitala kanaler. Därefter står begreppet Dela Mera i fokus, som syftar till delningsekonomi på olika sätt och slutligen inriktas projektet på Lokalturismen – där landsbygdens sevärdheter och upplevelser uppmärksammas.

Målstyrning
Projektet lever upp till målet att göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land inom målområdet. En region där vi tar globalt ansvar där miljöinsatserna bidrar till att skapa en hållbar framtid i Sjuhärad.

Sjuhäradsperspektiv
De kommuner som medverkar i projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad är Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Bollebygd och Borås. Övriga samverkanspartners är Ulricehamns Energi AB, Leader Sjuhärad, Borås Energi och Miljö och Navet Science Center.