Boråsregionen

Gränsbygd Sjuhärad

Gränsbygd i Sjuhärad

Projektägare: Ulricehamns kommun
Beviljat bidrag: 60 000kr för år 2021
Projektperiod: 2019-05-01-2021-10-31
Kontaktperson: Lena Moritz

Beskrivning
Ulricehamns kommun har fått ett politiskt uppdrag att uppmärksamma 500-årsminnet av Slaget på Åsundens is 1520 genom olika evenemang och aktiviteter. Kontakter har tagits med Svenljunga och Tranemo kommuner för att planera ett gemensamt projekt med utgångspunkt från kulturarvet och den specifika historiska händelsen.

Kommunerna Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn vill med utgångspunkt från sin förstudie ”Gränsbygd Sjuhärad” utveckla aktiviteter/evenemang utifrån en historisk händelse - Slaget på Åsundens is. I projektet vill man locka människor, få dem delaktiga och synliggöra besöksmål i kommunerna som har historisk koppling till projektets historiska tema. Samverkan ska ske med olika aktörer och besöksmål i Sjuhärad för att profilera området som ett kreativt kluster för kultur och stärka besöksnäringen. Metoderna för förmedling av historien ska genomföras i form av lajv och spelteknologi. Genom ett samarbete med Torpa Slottsteater ska projektet förmera deras produktioner och belysa 1500-talets spännande historia i gränsbygden Sverige – Danmark. En digital produkt planeras där man ska ”titta in i historien” i samarbete med Högskolan i Skövde. Ett större evenemang vid 500-årsdagen 2020-01-19 planeras.

Målstyrning
Projektet söker bidrag inom målområdet En region som syns och engagerar där Sjuhärad ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter. Målen är att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla samt satsa på internationell mötesindustri och stärka besöksnäringen. I ansökan anger man att projektet ska knyta an till målbilden Kreativt kluster för kultur i den delregionala kulturplanen. Anknytningen till regionens kulturstrategi finns i de strategiska områdena utveckla kapaciteter och nyttja tekniken.

Sjuhäradsperspektiv
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner ska samverka genom sina kulturverksamheter, skolorna och näringslivsbolagen eller motsvarande. Utgångspunkten är ett gemensamt kulturarv där kommunerna var en konfliktfylld gränsbygd i maktkamperna under 1500-talet. Den gemensamma nyttan projektet arbetar för är samverkan kring kulturturism, kultur för barn och unga samt kunskapsutbyte.

Aktiviteter
Aktiviteter som ska genomföras är: Lajv, teater, framtagande av digital produkt mm. Evenemang på 500-årsdagen av Slaget på Åsundens is.

Långsiktig effekt
En ökad kunskap om historia och kulturarv samt nya samarbetsformer mellan kommunerna.