Boråsregionen

Aktuellt

Connect Sverige Region Väst

Projektägare: Connect Sverige Region Väst
Beviljades medel: 2019-02-22
Beviljat stöd: 600 000 kr 2019
Projektperiod: 2019-03-01-2019-12-31
Kontaktperson: Anders Frisk

Beskrivning
Verksamheten ska stödja tillväxt i små och medelstora företag i Boråsregionen genom att vidareutveckla Connects framgångsrika processer Språngbrädan och Företagsacceleratorn, samt de analyser och mötesplatser som stödjer detta arbete. Det sker tillsammans med näringslivet samt det offentligas insatser som stöd. Genom att inkludera fler entreprenörer i dessa processer kan ökad tillväxt skapas och fler personer och företag involveras från Sjuhärads näringsliv. Connects uppgift är att skapa förutsättningar för fler grupper och kluster i samhället att delta i näringslivets tillväxt. Detta görs genom att tillföra kompetens, kontakter och finansiering på ett strukturerat sätt till små och medelstora företag. Connect samarbetar med Högskolan för att stärka mötet mellan studenter/forskning/näringsliv. Connect är verksam i Sjuhärad sedan 2003.

Målstyrning
Connects arbete ligger i linje med målområdet En ledande kunskapsregion där möjligheter till företagande och företagsutveckling ska stimuleras. Att stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag är de mål verksamheten ska verka inom.

Sjuhäradsperspektiv
Connect Väst samverkar med alla kommuner i Sjuhärad och deltar aktivt vid kommundagar, företagsfrukostar och luncher med lokala näringslivet och genomför frekventa företagsbesök tillsammans med näringslivskontoren. Samarbete sker med andra aktörer i innovationssystemet som Ung Företagsamhet, Drivhuset, Inkubatorn i Borås, Modeinkubatorn, Marketplace Borås, Textile Fashion Center, Coompanion, Almi, Nyföretagarcentrum och Science Park.

www.connectsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster