Boråsregionen

Temp

Vi Projektet

 Antalet unga vuxna som varken arbetar eller studerar (uvas) ökar i Västra Götaland. Att stå utanför samhällets traditionella sysselsättningar kan vara väldigt påfrestande för individen. Samhället å sin sida går miste om de kunskaper och de personliga resurser som ungdomarna besitter.

Vi-projektet arbetar med de faktorer som sätter käppar i hjulet för att uvas potential ska kunna komma till sin fulla rätt. Vi vill i samråd med ungdomarna förbättra förutsättningarna för att unga utan sysselsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden, få bättre hälsa samt känna makt över sin framtid.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund leder och samordnar projektet i Sjuhärad. Kommunerna som deltar i vår delregion är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Utöver detta är också Borås vuxenutbildning och Fristad folkhögskola med i projektet.

Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkande i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet samt 19 kommuner. Målet är att nå 1 000 unga under de två år som projektet varar.

Vill du veta mer?

Kontakta Mikael Szanto eller på telefon 073 409 12 95.

Läs mer om projektets kurser, jobbspår, kompetensutveckling samt samarbetspartners genom att klicka på länken nedan: https://www.vgrfolkhogskolor.se/projekt--uppdragskurser/vi/ Länk till annan webbplats.