Boråsregionen

Aktuellt

En skola för alla

Projektet "En skola för alla" fokuserar på målgruppen ungdomar 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, med syftet att skolavhopp bland unga ska minskas i alla de tre kommunalförbunden.

Under 2015 och våren 2016 genomfördes en förstudie gällande skolavhopp. Förstudien ledde till att ett regionövergripande projekt togs fram som i huvudsak finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

För att komma ifråga om att få ett arbete krävs oftast en genomförd gymnasieutbildning. De som har hoppat av tidigt eller inte fullföljt sina studier har mindre chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför riktas insatserna i projektet huvudsakligen till målgruppen, 15-19 som finns inskrivna i skolan men som ligger i riskzonen för skolavhopp (inte hoppat av helt), vilket är nytt och skiljer sig från samverkande projekt.

400 ungdomar kommer totalt delta i aktiviteter som leder till att individer i riskzonen för att hoppa av sina studier stannar i studier eller att de som redan hoppat av hittar nya vägar in i studier för att sedan kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Målet är att långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten och öka antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, samt att fler ungdomar återgår till studier, fullgör sina studier eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete.

Projektet startade 1 april 2017 och kommer att hålla på i 3 år. Budgeten för projektet är 44 miljoner kronor och med stöd från ESF om 29 miljoner kronor. Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare med Fyrbodals och Sjuhärads Kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst som medsökande.

I Sjuhärad är det fyra av kommunerna som har valt att delta i projektet, Borås, Bollebygd, Mark och Ulricehamn. Kommunerna har valt att ha lite olika fokus i sitt arbete där Borås och Bollebygd kommer att fokusera på övergångarna mellan grundskola och gymnasieskola och Mark och Ulricehamn kommer att arbeta med att förstärka och utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer utöver detta också att arbeta parallellt med ett spår kring ungas psykiska ohälsa.

För mer information se En skola för allalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eller kontakta projektledaren 

Mikael Szanto