Boråsregionen

Destination Boråsregionen

Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Beviljades medel: 2017-11-10
Beviljat stöd: 1 420 000kr/år
Projektperiod: 2017-12-01 - 2022-06-30
Kontaktperson: EvaLotta Petersson

Beskrivning
Att samverka över kommungränserna är nyckeln till framgång för att utveckla Boråsregionen Sjuhärad till en attraktiv och aktiv destination för besöksnäringen.

Syftet med projektet är dels att ta fram en strategi för samverkan i besöksnäringsfrågor, dvs på vilket sätt ska kommunerna och delregionen arbeta tillsammans och dels en strategi för besöksnäringen i Boråsregionen/Sjuhäradsområdet, dvs vilka områden ska vi prioritera och satsa på. Samverkan ska också ske med övriga delregioner i VGR samt andra aktörer, t ex Turistrådet Västsverige Länk till annan webbplats..

Målstyrning
Projektet arbetar mot målen inom målområdet En region som syns och engagerar - satsa på internationell besöksindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen.

Sjuhäradsperspektiv
Arbetet görs i nära samverkan med kommunernas besöksnäringsansvariga, vilka utgör kärnan i projektet. Deltagande kommuner är Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Vårgårda och Ulricehamn.