Boråsregionen

Politik och styrning

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Navet science center, Medarbetarcentrum, Dataskyddsombud samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Direktion och beredningar

Styrdokument

Anslagstavla