Boråsregionen

Vår personal

Personal

Förbundsdirektör

Personal

Administrativ chef

Personal

Enhetschef
Regional utveckling

Personal

Enhetschef
Välfärdsutveckling

0738-56 53 39

Personal

Konferens

Reception

Personal

Ekonomi
Administration

Personal

Social välfärd och hälsa

0706-98 41 07

Personal

Social välfärd och hälsa

0702-12 52 96

Personal

Social välfärd och hälsa

0708-12 53 61

Personal

Projektledare
Nära vård och FVM

Personal

Projektledare

Vi-projektet samt
Suicidprevention

Personal

Regional processledare Vård- och omsorgscollege

Personal

Infrastruktur
Samhällsplanering

Personal

Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Utvecklingsmedel
Regionutveckling

0732-05 25 57

Personal

Kulturstrateg

Personal

Strategisk kompetensförsörjning

Besöksnäring