Boråsregionen

Vår personal

Personal

Förbundsdirektör

Personal

Administrativ chef

Personal

Enhetschef
Regional utveckling

Personal

Enhetschef
Välfärdsutveckling

0738-56 53 39

Personal

Konferens

Reception

Personal

Ekonomi
Administration

Personal

Social välfärd och hälsa

0706-98 41 07

Personal

Social välfärd och hälsa

0702-12 52 96

Personal

Social välfärd och hälsa

0708-12 53 61

Personal

Projektledare
Nära vård och FVM

Personal

Projektledare

Vi-projektet samt
Suicidprevention

Personal

Regional processledare Vård- och omsorgscollege

Personal

Infrastruktur
Samhällsplanering

Personal

Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Utvecklingsmedel
Regionutveckling

0732-05 25 57

Personal

Kulturstrateg

Personal

Strategisk kompetensförsörjning

Besöksnäring

Övriga verksamheter

Medarbetarcentrum
Göran Johansson, verksamhetschef
www.medarbetarcentrum.se Länk till annan webbplats.

Navet science center
Lisa Belfrage, verksamhetschef
www.navet.com Länk till annan webbplats.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator
Anna-Lena Hardtmann, samordnare
Ingela Sunneskär, projektsamordnare
www.vardsamverkan.se Länk till annan webbplats.