Boråsregionen

Vår personal

Personal

Förbundsdirektör

Personal

Enhetschef
Regional utveckling

Personal

Enhetschef
Välfärdsutveckling

0738-56 53 39

Personal

Konferens

Reception

Personal

Ekonomi
Administration

Personal

Projektledare
eArkiv i samverkan

Personal

Regionutvecklare Välfärdsutveckling

0706-98 41 07

Personal

Regionutvecklare Välfärdsutveckling

0708-12 53 61

Personal

Projektledare

Fullföljda studier samt
Samsjuklighet

Bild Sara Lindeberg

Projektledare

Fullföljda studier

Personal

Regional processledare Vård- och omsorgscollege

Personal

Regionutvecklare Infrastruktur
Samhällsplanering

Personal

Regionutvecklare Miljöstrategisk
samverkan
Samhällsplanering

Personal

Regionutvecklare Miljöstrategisk
samverkan

Personal

Anna
Strannegård

Föräldraledig
Processledare
Regional avfallsplan

Personal

Regionutvecklare utvecklingsmedel

0732-05 25 57

Personal

Kulturstrateg