Bild

Fossilfri Boråsregion: Månadswebinarium

20210331

Tunga transporter - Hur kan en kommun arbeta med att effektivisera godstransporter? Hur kan elektrifieringen inom tunga transporterna se ut i framtiden?

Sista torsdagen varje månad sker Månadswebinarium i projektet Fossilfri Boråsregion

29:e aprils Månadswebinarium Fossilfri Boråsregion

Tunga transporter - Hur kan en kommun arbeta med att effektivisera godstransporter? Hur kan elektrifieringen inom tunga transporterna se ut i framtiden?

Omställningen av transportsektorn sker med ett rasande tempo och ambitionsnivån är hög. Och här är tunga transporter en viktig del utifrån ett näringslivsperspektiv.
Hur kan en kommun arbeta med näringslivet för att effektivisera tunga transporter? Sara Thiel från Borås stad kommer och berättar hur de arbetar med godstransporter mellan Göteborgs hamn och Borås samt transporter i stadskärnan. Gunnar Ohlin från Lindholmen Science Park kommer berätta mer om hur elektrifieringen av tunga
fordon sker framöver.

Månadswebinarium Fossilfri Boråsregion

Alla medlemskommuner i Boråsregionen har skrivit under Klimat 2030 —som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Vägen dit nås både genom kommunernas egna satsningar och satsningar i samverkan. Utmaningarna i genomförandet är i stora drag desamma men förutsättningarna kan variera. Därför behöver vi varandra. Regelbundna möten tänker vi är en framgångsfaktor. Att enkelt och effektivt hålla nyckelpersoner uppdaterade och där gemensamma frågor och satsningar adresseras. Projektet Fossilfri Boråsregion drivs av Boråsregionen och finansieras av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen, mer information om projektet hittar ni här.

Vill du vara med på sändlistan eller vill komplettera med någon ytterligare nyckelperson? Meddela oss gärna.

Sandra Johansson, Projektledare
sandra.johansson@borasregionen.se

Dela: