Bild

Klimatklivet - Informationsträff 9 mars

2021-02-16

Vem kan söka? Vilka investeringar kan jag söka för? Hur söker jag och när ska jag söka?

Klimatklivet

Vem kan söka? Vilka investeringar kan jag söka för?
Hur söker jag och när ska jag söka?

Informationsträff om Klimatklivet den 9 mars kl.10:00 till 11:30

Här hittar ni presentationen som gavs av Länsstyrelsen, klicka här Pdf, 2.5 MB.

Vid frågor kontakta Sandra Johansson; sandra.johansson@borasregionen.se

Länsstyrelsen och de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland bjöd in till informationsträff om Klimatklivet.

Vi gick igenom vad som behövs i en ansökan till Klimatklivet.

________________________________________________________________________________________

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Önskade effekter är också spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt en positiv påverkan även på andra miljömål utöver ”Begränsad klimatpåverkan”.

I riksdagens beslutade budget för 2021 har ca 1,9 miljarder kronor reserverats för investeringsstöd inom Klimatklivet samt till utbyggnad av laddinfrastruktur för bilar. Det finns även ett anslagssparande från 2020 som följer med till 2021. Det innebär att det totala anslaget för Klimatklivet 2021 är ca 2,3 miljarder kronor.

Klimatklivet har tagit emot ansökningar under en period i januari och planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger till under 2021.

Ansökningsperiod: 13-27 april; 24 augusti – 9 september; 8-18 november.

Läs mer om klimat klivet på Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.

Dela: