Bild

Fossilfri Boråsregion: Månadswebinarium

20210225

Biodrivmedel—Hur ser biogaspotentialen ut för Sjuhärad och hur kan medlemskommunerna tänka kring drivmedel som HVO, etanol och RME?

Sista torsdagen varje månad sker Månadswebinarium i projektet Fossilfri Boråsregion

25:e februari Månadswebinarium Fossilfri Boråsregion

Biodrivmedel—Hur ser biogaspotentialen ut för Sjuhärad och hur kan medlemskommunerna tänka kring drivmedel som HVO, etanol och RME?

Att fasa ut fossila bränslen och öka andelen biodrivmedel är en viktig pusselbit för att nå fossilfria transporter 2030. I dag finns dock en begränsad möjlighet till att tanka biogas i Sjuhärad. Därför har vi bjudit in Biogas Väst för att prata om biogaspotentialen för vårt område. Alla medlemskommuner har som mål att ställa om sin fordonsflotta. Här får Fossilfri Boråsregion frågor om hur man som kommun kan resonera kring fordonsbränslen som HVO, etanol och RME. Är de miljövänliga och hur ser tillgången och framtidsscenariot ut? Mats-Ola Larsson från Klimat 2030 besvarar många av era frågor och ger även rekommendationer på hur man som kommun kan prioritera och tänkta långsiktigt kring drivmedel i omställningen till en
fossilfri fordonsflotta.

Månadswebinarium Fossilfri Boråsregion

Alla medlemskommuner i Boråsregionen har skrivit under Klimat 2030 —som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Vägen dit nås både genom kommunernas egna satsningar och satsningar i samverkan. Utmaningarna i genomförandet är i stora drag desamma men förutsättningarna kan variera. Därför behöver vi varandra. Regelbundna möten tänker vi är en framgångsfaktor. Att enkelt och effektivt hålla nyckelpersoner uppdaterade och där gemensamma frågor och satsningar adresseras. Projektet Fossilfri Boråsregion drivs av Boråsregionen och finansieras av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen, mer information om projektet hittar ni här.

Vill du vara med på sändlistan eller vill komplettera med någon ytterligare nyckelperson? Meddela oss gärna.

Sandra Johansson, Projektledare
sandra.johansson@borasregionen.se

Dela: