Bild

Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020

2020-04-16

För dig som är företagare i Boråsregionen/Sjuhärad och som möter stora utmaningar på grund av Corona finns nu Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020, med fokus på rådgivning och vägledning, affärsutveckling och finansiering.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag. Detta sker genom att några aktörer fått ett särskilt uppdrag; Connect Väst, ALMI och Borås Inkubator. Samlingsnamnet är Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Dessa aktörer har alla bra kompetens och är vana rådgivare åt företag, de erbjuder en jour av erfarna stödpersoner dit företagare kan vända sig med frågor som rör konkreta åtgärder för att hantera krisen och vad de olika nationella stödpaketen innebär. Därefter finns också möjlighet till mer kvalificerad rådgivning. Det kan röra sig om finansiering, likviditet, HR-frågor och strategi. Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 skall vara ”en väg in” för företag som söker svar på sina frågor och projektleds av Connect Region Väst i Sjuhärad med tydligt stöd från kommunalförbundet.

Kommunernas insatser

Flera av våra medlemskommuner erbjuder också kostnadsfri rådgivning genom anlitade konsulter och det är jättebra. Kommunerna har också vidtagit åtgärder såsom t ex avgiftsbefrielse för vissa tjänster, lösningen för detta ser lite olika ut i kommunerna.

Vi har ett bra och nära samarbete med kommunernas näringslivsavdelningar. Insatserna förtar inte varandra, vi behöver alla händer vi kan få.

Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 är kommunalförbundets och medlemskommunernas gemensamma erbjudande till företagen i vår region just nu och kompletterar kommunernas egna insatser.

Till Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020 >>


Dela: