Bild

Social hänsyn och reserverade kontrakt i offentlig upphandling

a

2020-06-15

OBS! Nytt datum!

Tillsammans med Coompanion Sjuhärad får ni en dag med information kring hur ni kan använda social hänsyn och reserverade kontrakt i offentlig upphandling.

På grund av det rådande läget med coronavirusets spridning har vi beslutat att flytta fram fördjupningsdagen om upphandling om sociala hänsyn och reserverade kontrakt.

Seminariet skulle hållits på Textile Fashion Center i Borås tisdag 31 mars men är nu framflyttat till 15 juni, fortfarande på Textile Fashion Center i Borås.

Vi vill göra dig uppmärksam på att OM Folkhälsomyndighetens råd om social distansering fortfarande råder den 15 juni, kommer seminariet att genomföras online istället för som fysiskt möte.

Fördjupningsdagen kommer alltså att genomföras 15 juni!

Har du redan anmält dig, så flyttar vi din anmälan och ev. önskemål om specialkost till det nya datumet: Om du redan nu vet att du har förhinder den 10 juni och vill avvboka eller ändra namn till en kollega, så går det bra att göra detta till carina.krii@coompanion.se

En ny, uppdaterad inbjudan inför 15 juni kommer att läggas/skickas ut inom kort.

Vi tackar för din förståelse och hoppas att vi ses den 15 juni.

________________________________________________________________________________________________

Det görs offentliga inköp på 600–800 miljarder årligen i Sverige. Det borde vara självklart att kommuner, regioner och andra offentliga aktörer ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och använder de möjligheter som finns för att upphandla utifrån sociala hänsyn. Tyvärr görs inte detta idag i den utsträckning som är möjlig.

Vi bjuder in till föreläsning och erfarenhetsutbyte om sociala hänsyn och reserverade kontrakt vid offentlig upphandling. Vi kommer även titta på hur man kan skapa idéburna offentliga partnerskap (IOP) tillsammans med idéburna organisationer.

Tid: 15 juni

Plats: Textile Fashion Center, Borås

Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer träffen och anmäld dig via denna länk!PDF

Tillsammans utvecklar vi Boråsregionen!


Dela: