Boråsregionen

Kurser och konferenser

Boråsregionen arrangerar konferenser och kurser som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner. I vissa fall vänder vi oss även till andra aktörer.


Temp

Kunskap från- Kulturtemadag 2021- kris och utveckling i pandemins fotspår

Året 2020 förvandlades förutsättningarna för kulturen totalt. En pandemi drog över världen och fokus blev att skydda varandra. Detta innebar att alla möten mellan människor som i mångt och mycket är kulturens grundvalar skulle ställas in. Eller ställas om.
Under åren 2020–2021 har den offentliga kulturverksamheten styrts om och hittat nya vägar. Men vad har vi lärt oss? Vad vill vi fortsätta med efter pandemin? Vad längtar vi tillbaka till? Temadagen kommer att fokusera på tre teman från Boråsregionens kulturplan; Kulturskola, Ökad delaktighet i kulturlivet och Bibliotek.

Se filmen från dagen HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Lisa Haeger, Kulturstrateg.