Boråsregionen

Kurser och konferenser

Boråsregionen arrangerar konferenser och kurser som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner. I vissa fall vänder vi oss även till andra aktörer.


Temp

Hur låter vi barnen komma till tals?- Med Ylva Mårtens
6 september 2023

Ylva Mårtens har under mer än fyrtio år arbetat som reporter och producent på Sveriges Radio med program så som ”Fråga Barnen!” och en mängd radiodokumentärer. Hon har även haft andra uppdrag där hon genom sina intervjuer med barn lagt grunden för teaterföreställningar på bland annat Backateatern och Angereds teater.
Ylva har också varit redaktör för antologin ”Vi måste börja med barnen” där hon samlade några av Sveriges absolut främsta experter på barn och unga för att visa vikten av att värna barnen.

Se föreläsningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Under en begränsad tid)

Dagen var ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen

För mer information kontakta Lisa Haeger, Kulturstrateg.

Temp

Kunskap från- Kulturtemadag 2021- kris och utveckling i pandemins fotspår

Året 2020 förvandlades förutsättningarna för kulturen totalt. En pandemi drog över världen och fokus blev att skydda varandra. Detta innebar att alla möten mellan människor som i mångt och mycket är kulturens grundvalar skulle ställas in. Eller ställas om.
Under åren 2020–2021 har den offentliga kulturverksamheten styrts om och hittat nya vägar. Men vad har vi lärt oss? Vad vill vi fortsätta med efter pandemin? Vad längtar vi tillbaka till? Temadagen kommer att fokusera på tre teman från Boråsregionens kulturplan; Kulturskola, Ökad delaktighet i kulturlivet och Bibliotek.

Se filmen från dagen HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Lisa Haeger, Kulturstrateg.