Boråsregionen

Kurser och konferenser

Boråsregionen arrangerar konferenser och kurser som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner. I vissa fall vänder vi oss även till andra aktörer.


Temp

Frukostseminarier- Gestaltad livsmiljö

Kultur och samhällsbyggnadscheferna i Sjuhäradsregionen har gått samman för att lyfta frågorna kring gestaltad livsmiljö. Fyra fokusområden har valts ut Konstnärlig gestaltning, Platsutveckling, Barnperspektiv och Livsmiljö som hälsa. Frukostseminarierna är digitala. Anmäl dig här:

Tema 1 Konstnärlig gestaltning

20 januari 8.30- 9.30 Att skriva riktlinjer för konstnärlig gestaltning.

Eva Eriksdotter chef på Borås konstmuseum och Sanna Eskilsson Juhlin Kultur och Fritidschef Härryda kommun samlas kring utformning av riktlinjer och vad en ska tänka på när de ska utformas.

10 februari 8.30- 9.30 Offentlig upphandling och konst

Ragna Berlin, VD Konstpool. Konstpool är en digital plattform för bild- och form- branschen.

Ragna arbetar nationellt med frågan och går igenom hur regelverket ser ut, och vad det finns för framgångsfaktorer när det gäller upphandling och konstnärlig gestaltning.

3 mars 8.30- 9.30 Praktiskt arbete med upphandling och planering av offentlig konst

Leila Ekefjäll, Lokalförvaltningen i Göteborg. Lokalförvaltningen har under många år på egen hand skött upphandlingar och planering av offentlig konst. Hur kan en tänka vid upphandlingar och hur går en till väga?

Målgrupp:

De som arbetar med frågan i Boråsregionen. Frukostseminarierna är del av ett samarbete mellan kulturchefer och samhällsbyggnadschefer i Boråsregionen.

Tid och plats:
Föreläsningarna sker digitalt via Teams följande tider och datum. För anmälan: Klicka på det datum du vill delta.

20 januari kl 8:30-9:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 februari kl 8:30-9:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 mars kl 8:30-9:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner och länk skickas ut i god tid innan föreläsningen.

Kontakt: Om ni har frågor om frukostseminarierna kontakta Lisa Haeger, kulturstrateg.

E-post: lisa.haeger@borasregionen.se tel. 0729-930104.

Föreläsning- Våga Fråga

En föreläsning som räddar liv!

Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon vän eller kollega har det tufft?

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg bjudertillsammans med Suicide Zero in till en digitalföreläsning om hur vi kan förebygga suicid.

Målgrupp:

Alla som vill lära sig mer om hur man bemöter personer som mår psykiskt dåligt.

Tid och plats:
Föreläsningarna sker digitalt via Teams följande tider och datum. För anmälan: Klicka på det datum du vill delta.

17 mars kl. 19:00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner och länk skickas ut i god tid innan föreläsningen.

Kontakt: Om ni har frågor om föreläsningen, kontakta Mikael Szanto.

E-post: mikael.szanto@borasregionen.se, tel. 0734-09 12 95.

Temp

 Kulturtemadag 2021- kris och utveckling i pandemins fotspår

Året 2020 förvandlades förutsättningarna för kulturen totalt. En pandemi drog över världen och fokus blev att skydda varandra. Detta innebar att alla möten mellan människor som i mångt och mycket är kulturens grundvalar skulle ställas in. Eller ställas om.
Under åren 2020–2021 har den offentliga kulturverksamheten styrts om och hittat nya vägar. Men vad har vi lärt oss? Vad vill vi fortsätta med efter pandemin? Vad längtar vi tillbaka till? Temadagen kommer att fokusera på tre teman från Boråsregionens kulturplan; Kulturskola, Ökad delaktighet i kulturlivet och Bibliotek.

Se filmen från dagen HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Lisa Haeger, Kulturstrateg.