Boråsregionen

FÖRETAGSJOUREN SJUHÄRADSLYFTET 2020-2021

För dig som är företagare i regionen och som möter stora utmaningar på grund av Corona finns extra stöd. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla våra företag. Detta sker genom att några aktörer har fått ett särskilt uppdrag - Connect Väst, ALMI och Borås INK. Samlingsnamnet är Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020-2021 och fokus ligger på rådgivning och vägldening, affärsutveckling och finansiering.  

Temp

Rådgivning och vägledning

För dig som är företagare i Boråsregionen/Sjuhärad och som möter stora utmaningar på grund av Corona finns Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020-2021, kostnadsfri rådgivning och vägledning inom t ex finansiering, likviditet och personalfrågor. Det arbetas på alla nivåer och det kommer nya insatser kontinuerligt, det kan vara svårt att vara uppdaterad om t ex de nationella stödpaketen. 

Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020-2021 görs i nära samarbete med kommunernas näringslivskontor och genom Connect Väst, ALMI och Borås INK, som ställt om ett befintligt tillväxtprojekt. De är alla är proffs på att hjälpa små och medelstora företag. Vi har löpande avstämningar för att utvärdera att insatserna gör bästa möjliga nytta, och för att tidigt kunna identifiera behovet av ytterligare insatser.

Inom våra kommuner pågår samtidigt ett arbete för att underlätta för dig som företagare med frågor kring exempelvis anstånd med betalning för tillsyn, etc. Ta kontakt med din kommun om du vill veta mer. Du hittar länkar längst ned.

Detta är rådgivning och vägledning, det är alltid företaget själv som fattar beslutet.

Varmt välkommen att höra av dig!

Telefonnummer till jouren måndag-fredag kl 9-12:
Telnr: 070-1482633
E-post:
foretagsjouren7H@gmail.comInformation till företag gällande coronaviruset

Här har vi samlat information för företag gällande coronaviruset från flera myndigheter och organisationer.

Din kommun

Länkar till din kommuns insatser hittar du längre ned på sidan.

Verksamt

På verksamt.se hittar du väldigt bra sammanställd information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gällande coronaviruset riktad till företagare.

Skatteverket

Det finns flera sätt att förbättra din ekonomiska situation och vi guidar dig genom möjligheterna. Här finns också information om vad som gäller om du har problem med att hinna deklarera eller lämna andra uppgifter i rätt tid.
Till Skatteverkets information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, karens och ersättning för vab.


Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19.

Korttids­arbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Mer om Korttidsarbete >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen

Mer information från regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Västra Götalandsregionen

Mer information om stöd och insatser från Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västsvenska Handelskammaren

Aktuell information om vad Västsvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan göra för för företag gällande coronaviruset hittar du här.

Företagarna

Aktuell information från Företagarna  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.om insatser med anledning av coronaviruset.

Svenskt Näringsliv

Aktuell information från Svenskt Näringsliv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor gällande arbetsrättsliga frågor hänvisar Svenskt Näringsliv till respektive medlemsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020-2021 kan genomföras genom att ett befintligt tillväxtprojekt med Connect Väst, ALMI och Borås INK har styrts om. Beviljade medel avsåg ett finansieringsprojekt, men med tanke på de nya behov som uppstått i näringslivet har aktörerna varit flexibla och projektet har styrts om till att även erbjuda allmän rådgivning och vägledning för företag i dessa svåra tider.

Connect Väst

Kontaktperson
Anders Frisk
Telefon 0762-04 36 90

ALMI

Kontaktperson
Anna Bergengren
Telefon 0705-58 68 03

Borås INK

Kontaktperson
Markus Bredberg
Telefon 0707-63 25 30


Mer information om Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020-2021
får du av EvaLotta Petersson, evalotta.petersson@borasregionen.se

Saknar du information på den här sidan eller om informationen är felaktig, kontakta evalotta.petersson@borasregionen.se.