Bild

Kulturtemadag om kris och utveckling i pandemins fotspår

Fredag den 17 september 2021 8:30-12:00

KULTURTEMADAG OM
KRIS OCH UTVECKLING I PANDEMINS FOTSPÅR

Året 2020 förvandlades förutsättningarna för kulturen totalt. En pandemi drog över världen och fokus blev att skydda varandra. Detta innebar att alla möten mellan människor som i mångt och mycket är kulturens grundvalar skulle ställas in. Eller ställas om.

Under åren 2020–2021 har den offentliga kulturverksamheten styrts om och hittat nya vägar. Men vad har vi lärt oss? Vad vill vi fortsätta med efter pandemin? Vad längtar vi tillbaka till? Temadagen kommer att fokusera på tre teman från Boråsregionens kulturplan; Kulturskola, Ökad delaktighet i kulturlivet och Bibliotek.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjuder tillsammans med Förvaltningen för kulturutveckling in till en halvdag då vi lär av varandra och en möjlighet till gemensam reflektion. Vi vänder oss till kommunala, regionala tjänstepersoner, föreningar och organisationer som arbetar med kultur och samhällsutveckling.

Har du frågor om temadagen? Kontakta Lisa Haeger, Processledare Kultur, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Varmt välkomna!

Dag: 17 september 2021

Tid: 09:00 – 12:00 (Incheckning från 8:30)

Plats: Digitalt via Zoom

Länk till eventet och detaljerat program kommer att skickas ut senare

Anmälan:
Anmäl dig via denna länk Länk till annan webbplats. senast 10 september.

 

Dela: