Bild

FOKUS Boråsregionen

Torsdag 5 november 2020 kl 9.30-16.30

En heldag där vi gemensamt skapar förutsättningar för en hållbar regional utveckling!

FOKUS Boråsregionen är ett forum för att samla politiker, tjänstepersoner, näringsliv, aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. För att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Mer info och anmälan >>

Dela: