/ Hem / Formulär / (X) Sites - Sjuhäradsrundan 2017

(X) sites - Sjuhäradsrundan 2017


Projektägare: Konstnärscentrum Väst
Beviljades medel: 2017-02-24
Beviljat stöd: 200 000 kr
Projektperiod: 2017-03-01-2017-12-31
Kontaktperson: Mats Nordlund

Beskrivning

Med (X) sites skapas ett flerårigt projekt med återkommande utställningar av temporär platsspecifik konst (land art) i landskapsrummen efter Sjuhäradsrundan. Med (X) sites kommer konsten ut i invårnarnas livsmiljöer och ett samarbete sker med lokala/regionala konstnärer, föreningar, besöksnäring och skolor. Metoden är genomgående undersökande och sätter fokus på de unika egenskaper som finns i landskapen.

Målstyrning

Projektet (X) sites stämmer överens med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland och lever upp till målet i den delregionala kulturplanen att Sjuhärad fungerar och upplevs som ett kreativt kluster för kultur. Det uppfyller även målbilden Skulpturregionen Sjuhärad där Boråsregionen profilerar sig som en uppmärksammad mötesplats och arena för skulptur och offentlig konst.

Sjuhäradsperspektiv

Kommunal samverkan sker med Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn samt med Västarvet Västra Götalandsregionen.

http://www.landart.se

Uppdaterad 2017-07-14

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se