Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
(VO-college Sjuhärad)


Vård- och omsorgscollege (VO-college) är en kvalitetsstämpel och en samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackförbund och Arbetsförmedlingen. Genom att avtala samverkan kring ett antal insatser ska det tvärprofessionella samarbetet leda till att fler ungdomar och vuxna väljer att utbilda sig till yrken inom vård- och omsorgssektorn. Insatserna ska även rikta sig till anställd personal som ett led i att verka för en god arbetsmiljö och till kunnig personal som utför kvalitativt god omsorg och vård.


Innan en region får använda VO-logotypen och använda namnet VO-college måste dock ett antal kvalitetskriterier uppfyllas och ett godkännande - en certifiering - utfärdas av den nationella VO-collegeföreningen. Besök gärna hemsidan för föreningen VO-college för att läsa mer om dessa krav.

I Sjuhärad (Boråsregionen) har en regional styrgrupp nyligen fastställt hur regionens VO-collegearbete ska uppfylla kvalitetskriterierna och vilka insatser som alla parter ska fokusera på för att bidra till ett ökat antal studerande samt till god arbetskrafts-och /kompetensförsörjning. Detta har lett fram till att den nationella collegeföreningen har godkänt Sjuhärad som VO-collegeregion (OBS - kommunerna Herrljunga och Vårgårda ingår ännu ej i collegeformen). En certifiering kommer att ske 2016-08-31 då ett diplom delas ut. I samband med certifieringsceremonin omformeras den regionala styrgruppen till en representation enligt länk.
 
Från och med hösten 2016 kommer en halvtidsanställd processledare att dels arbeta med det övergripande regionala collegearbetet dels med det lokala uppbyggnadsarbetet. Även den lokala VO-collegesamverkan ska certifieras enligt en liknande process.


Sidan uppdaterad 2016-08-09


 
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se