/ Nyhetsavdelning / Vill du arbeta som Dataskyddsombud!

Vill du arbeta som Dataskyddsombud!

2018-01-12

Boråsregionen har fått uppdraget att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan verka för flera kommuner. Som ett led i denna process söker vi nu två personer som vill arbeta med att utveckla denna nya funktion.
 

Vi söker nu två medarbetare för nyinrättat uppdrag som

Gemensamt Dataskyddsombud för kommunerna i Boråsregionen

Boråsregionen har fått uppdraget att etablera en regional funktion för dataskyddsombud som kan verka för flera kommuner. Som ett led i denna process söker vi nu två personer som vill arbeta med att utveckla denna nya funktion. Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska även fungera som en kontaktpunkt mellan kommunerna och tillsynsmyndigheten och till kommuninvånarna i frågor som rör dataskydd.

Se mer information i annons.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se