/ Hem / Verksamhet / Hållbar regional utveckling / Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

I juni 2014 beslutade Direktionen för Boråsregionens kommunalförbund  att arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT områden eSamhället & eHälsa, ska ledas av kommunchefsgruppen tillsammans med kommunalförbundet.

Som ett led i satsningen bildades eLedningsrådet som består av:
Tre kommunchefer från medlemskommunerna, förbundsdirektören, regionutvecklingschefen, eSamordnare och två IT-strateger/IT-chefer från medlemskommunerna.

eLedningsrådet bereder och rapporterar till kommunalförbundets kommunchefsgrupp. Gruppen ger även förslag på delregionala insatser inom e-området och tilldelar arbetsuppgifter till de delregionala nätverken.

Nätverken för eHälsa och eSamhälle består av utsedda personer från respektive medlemskommun och verkar för att lyfta och gemensamt bearbeta frågor inom digitaliseringsområdet. Boråsregionens eNätverk

eSamordnare stödjer och stimulerar Boråsregionens kommuners satsningar inom områdena, och ansvarar för kommunalförbundets nätverk för eSamhället och eHälsa. eSamordnare kan också komma med initiativ utifrån regionala och nationella satsningar inom området.

eHandlingsplan

Boråsregionens eHandlingsplan beskriver de prioriterade områden inom eSamhället och har för syfte att skapa goda förutsättningar för det gemensamma digitaliseringsarbete inom Boråsregionens medlemskommunerna.

De prioriterade områden är: eArkiv, informationssäkerhet, eTjänster, nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg, distansmöten, utbildning inom e-området och mobilt arbetssätt med stöd av IT.

eKontor

Den 3 juni 2016 beslutade Direktionen i Boråsregionen att kansliet får i uppdrag att påbörja arbetet med ett eKontor.

E-kontoret erbjuder olika insatser paketerade som aktiviteter utifrån eHandlingsplanens prioriterade områden.Kontakta
Fredrik Nilströmer, 0701 40 74 81


Senast uppdaterad 2017-09-06
 

Aktuellt 2017
Idag 13 mars har erbjudande från E-kontoret skickas ut till medlemskommunerna.

Den 24 februari beslutade Direktionen i Boråsregionen att fastställa eHandlingsplan för perioden 2017-2019.


Mötestider 2017

eLedningsrådet

3 februari
3 mars
7 april
10 maj
9 juni
1 september
6 oktober
3 november
1 december

eNätverk

8 februari - eSamhället
10 februari - eHälsa
19 april - eSamhället
21 april - eHälsa
14 juni - eHälsa & eSamhället
6 september - eSamhället
8 september - eHälsa
11 oktober - eSamhället
13 oktober - eHälsa
17 december - eHälsa & eSamhället

 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se