/ Nyhetsavdelning / Utlysning tillväxtmedel 2019

Utlysning tillväxtmedel 2019

2018-11-28

Direktionen för Boråsregionen beslutade 26 oktober att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2019 som under år 2018. 

​Beslutet innebär att stöd kan sökas av verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning 2018. Det innebär vidare att inte utlysa delregionala tillväxtmedel för nya tlllväxt- och miljöprojekt 2019. Det går däremot att söka bidrag för nya kulturutvecklingsprojekt.

Information

Vid frågor om utlysning och ansökan vänligen kontakta regionutvecklare Anna Laang e-post: anna.laang@borasregionen.se, telefon 0732-001173.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se