/ Nyhetsavdelning / Utlysning av tillväxtmedel 2018

Utlysning av tillväxtmedel 2018

2017-11-22


Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 29 september 2017 att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2018 som under år 2017. Utifrån ovan nämnda beslut genomförs nu en begränsad utlysning av tillväxtmedel för år 2018.

Beslutet innebär att verksamhetsstöd kan sökas för år 2018 av de verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning år 2017. Övriga projekt som beviljats medel för år 1 och 2 under år 2017 kan söka för år 2 och 3.

Beslutet innebär vidare att inte utlysa delregionala tillväxtmedel för nya tillväxt-, kultur- och miljöprojekt för år 2018.

De utifrån ovan aktuella verksamheter har möjlighet att inkomma med ansökan om tillväxtmedel avseende år 2018. Utlysningsperioden påbörjas 2017-11-21. Ansökan ska vara Boråsregionen tillhanda senast den 2018-01-07.

Vid frågor om utlysning och ansökan vänligen kontakta
Anna Laang
Regionutvecklare
e-post: anna.laang@borasregionen.se.
telefon 0732-00 11 73

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se