/ Nyhetsavdelning / Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden

Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden

2017-09-27

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för tredje året ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

Pristagaren som nomineras kan arbeta på olika organisatoriska nivåer i hälso- och sjukvård/omsorg och socialtjänst i offentlig sektor oavsett driftsform.

För mer information se
https://www.hb.se/Forskning/Centrumbildningar/CVS---Centrum-for-valfardsstudier/Aktiviteter/SydVastenpriset/
 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se