/ Hem / Verksamhet / Social Välfärd och Hälsa / Utbildningsdokumentation


Utbildningsdokumentation

2016
Nätverksdagar 15-16/11

Presentation FoU Sjuhärad Välfärd
Presentation Nina Glebe
Presenation Christian Fast

Användning av KOLADA 2016-09-29
Presentation Maria Price

Sociala berättelser 2016-09-29
Presentation Kristina Darfeldt

Trygg och effektiv utskrivning..Göran Stiernstedts föreläsning den 21/4. Presentation

Kraftsamling för stärkt skydd för barn och unga 2016-01-21 Länk

Föreläsning Smärt- och symtomskattning 2016-04-12 och 13,
Monica Axelsson Svenska Palliativregistret.
Presentation

2015

ÄBIC Äldres behov i centrum 2015-09-22
Föreläsning med Eric Wessman Socialstyrelsen
Presentation

Temadag Psykisk ohälsa Barn och unga 2015-04-24
Inbjudan
HSNK och Kommunalförbundet
Navet och Hökerums skola
Samordningsförbundet
Lotta Jernström SKL
Ing-Marie Wieselgren
Ing-Marie Wieselgren film Lösenord: Lotta


Föreläsning Neuropsykiatriska diagnoser
Den 25/9 föreläste Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser - ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom. Nästan 200 personer från kommun och region deltog.


Konferens Neuropsykiatriska diagnoser 2014-09-25
PP-presentation Kristina Darfeldt


 


Sidan uppdtaterad 2016-10-13

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se