Boråsregionen

Aktuellt

Utbildningar och konferenser

Boråsregionen arrangerar kompetensutveckling som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner.

 

190424

FOKUS Boråsregionen >
En dag för politiker, tjänstemän, näringsliv och andra aktörer att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region. Tema: Besöksnäringen som motor för positiv utveckling. En näring som skapar attraktionskraft, tillväxt och sysselsättning i vår region.