/ Nyhetsavdelning / Tillväxtmedel 2017

Tillväxtmedel 2017

2017-03-06

Beslut om tilldelning
Boråsregionens Direktion fattade beslut om fördelning av 2017 års tillväxtmedel 2017-02-24. Protokollet är justerat och kan laddas ned här.

​Paragraf 10 Tilldelning av tillväxt-, kultur- och miljömedel

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se