/ Hem / Verksamhet / Social Välfärd och Hälsa / Temadagar 2015

Temadag Våld i nära relation med fokus på familj

Den 25/3 ordnades en temadag för politiker och tjänstemän inom VGR och kommunerna med ovanstående rubrik. 
Temadagen var ett samarrangemang mellan FoU Sjuhärad,
Välfärd, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens
kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Södra hälso och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

På programmet stod
  • Vad innebär de nya riktlinjerna för kommun och region, och vilka goda exempel finns? - Länsstyrelsen och VKV
     
  • Att screena för våld i nära relationer - Bedömningsteamet Solhem, Närhälsan Södra Älvsborg
     
  • Resultat från forskningsprojektet Föräldraskap och våld - Utväg Södra Älvsborg
     
  • Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra- Juno Blom, regeringens utredare
Ca 70 personer deltog vid temadagen. Konferensdokumentation har skickats ut direkt till deltagarna. Se även länk från FoU Sjuhärad välfärd.

Sidan ändrad 2015-04-13

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se