/ Nyhetsavdelning / Temadag Våld i nära relation med fokus på familj

Temadag Våld i nära relation med fokus på familj

2015-04-13

Den 25/3 ordnades en temadag för politiker och tjänstemän inom VGR och kommunerna med ovanstående rubrik. 
Temadagen var ett samarrangemang mellan FoU Sjuhärad  Välfärd, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Södra hälso och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Läs mer om temadagen

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se